Přednáška "Libušín Jako malovaný"

na téma původní barevné pojetí Národní kulturní památky Libušín

V rámci Evropských dnů konzervování-restaurování jsme pro vás připravili přednášku Luďka Dvořáka, která se bude konat v úterý 8. 10. 2019 od 16. 00 do 18. 00 hodin v konferenčním sále objektu Sušák.

Luděk Dvořák pracuje jako konzervátor-restaurátor ve Valašském muzeum v přírodě a specializuje se na ruční opracování dřeva a jeho povrchové úpravy. V rámci přednášky představí výsledky více než dvouletého intenzívního pátrání po skutečné barevné podobě fasády i interiéru Libušína v době jeho vzniku. Prostřednictvím archivního bádání a průzkumu ohořelých torz či zbytků zachovalých stavebních prvků, mícháním barev a jejich testováním se podařilo sestavit kompletní barevný vzhled této památky. Zájemci o průběh tohoto restaurátorského průzkumu budou mít možnost seznámit se s detaily průzkumu a výsledky ať už prostřednictvím fotografií, nákresů jednotlivých částí objektu, či si budou moci prohlédnout i barevnou škálu vzorků a modelů některých interiérových prvků.

Více o akci 


Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka