Pozvánka na odbornou konferenci Libušín znovuzrozený 22.-23.10. 2020

ZRUŠENA - Konference na téma obnovy národní kulturní památky Libušín po požáru

 • V souvislosti s mimořádnou situací týkající se koronaviru je konference zrušena.

 

Termín konání: 22.-23. října 2020

Místo konání: Národní muzeum v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm/Janíkova stodola v Dřevěném městečku

 

Cíl konference

Cílem konference je zrekapitulovat a přednést odborné veřejnosti problematiku obnovy národní kulturní památky, objektu Libušín po požáru, stavební činnost včetně nutných technologií, odborné činnosti jako opracování dřeva, nátěry, výmalby. Především bychom chtěli prezentovat nutnost dodržování stavebního zákona, zákona o státní památkové péči a zákona o požární ochraně při obnově národní kulturní památky, které spočívá v koordinaci historických a novodobých technologií ve stavbě.

 

PROGRAM KONFERENCE

 • čtvrtek 22.10.2020

dopolední přednáškový blok

oběd

odpolední přednáškový blok

večeře, diskuze, posezení s cimbálovou muzikou

 

 • pátek 23.10.2020

prohlídka Výstavy Libušín znovuzrozený – Sušák ve Valašském muzeu v přírodě

výjezd na Pustevny s prohlídkou Libušína a Maměnky

oběd, zakončení konference

 

Přednášející:

 • Ing. Jindřich Ondruš, generální ředitel Národního muzea v přírodě
 • Ing. Milan Gesierich, technický náměstek generálního ředitele NMvP
 • Ing. Arch. Jakub Masák, Masák & Partner, s.r.o., za projekční firmu a autorská dohled
 • Ing. Michal Netušil, požární specialista, Fakulta stavební,  ČVUT v Praze
 • Ing. Alena Pospíšilová LL. M., vedoucí oddělení památkové péče, Krajský úřad Zlínského kraje
 • Ing. Jan Všetečka, Archatt, s.r.o., za realizační firmu
 • Ing. Martin Šrámek, Teslice CZ, s.r.o., tesařské práce
 • Mgr. Jiří Bláha, restaurátor – interiér
 • Šárka Hyklová, restaurátorka – exteriér, nábytek
 • Luděk Dvořák, restaurátor NMvP
 • Erik Fiala, Stolařství Fiala, s.r.o., výroba nábytku
 • Tomáš Fránek, HOT-ENERGY s.r.o.,
 • Ing. arch. Jaroslav Novosad, vedoucí odboru péče o památkový fond, Národní památkový ústav  ÚOP Kroměříž

 

Základní informace

Pro účastníky konference bude zajištěno občerstvení během přestávek. Oběd bude na základě předběžných rezervací zajištěn v Hospodě na posledním groši (areál Dřevěného městečka), každý účastník si platí samostatně. Pro urychlení  bude objednáno jednotné memu.  Ubytování účastníků pořadatel nezajišťujě. Druhý den bude v Libušíně zajištěn oběd pro registrované účastníky zdarma.

Registrace účastníků bude probíhat od 9:00hod, vlastní program konference od 10:00hod, do 18:00hod. Následovat bude večeře a posezení  při cimbálové muzice v Hospodě Na Posledním groši.

Každý účastník obdrží při registraci program konference.

Přihláška ke stažení a odeslání 

 

Pokyny pro účastníky

V případě zájmu využijte prosím přiloženou přihlášku, kterou zašlete vyplněnou nejpozději do 10.října 2020 na E-mail: olga.holisova@nmvp.cz

 

Pokyny pro prezentující

Prezentace je nutné doručit organizátorovi konference nejpozději do 15.října 2020 na e-mail: olga.holisova@nmvp.cz.  Délka trvání prezentace by měla být max. 20 minut. Všechny přednášky musí být vytvořeny jako PowerPoint prezentace pro projekci. Laptop, data-projektor a další příslušenství budou k dispozici.

 

Organizační zajištění konference

Národní muzeum v přírodě, p.o./ Valašské muzeum v přírodě, p.o., Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

 

Kontaktní osoba:

Ing. Lenka Vojtíšková                    Mobil.: 724 758 200

Ing. Milan Gesierich                       Mobil: 604 252 928

Olga Holišová                                  Mobil: 603 209 730

E-mail:  olga.holisova@nmvp.cz

 

Pokud dojde k vyhlášení mimořádného opatření  z důvodu covid 19, která budou mít vliv na realizaci konference, budeme všechny informovat o změnách souvisejících s organizací konference.


Soubory ke stažení