Pozvánka na odbornou konferenci 5.–6. 11. 2020 do Národního zemědělského muzea v Praze - KONFERENCE PŘESUNUTA NA JINÝ TERMÍN (bude upřesněn)

Muzeum jako nástroj prezentace venkovského života, zemědělství a lesnictví

KONFERENCE PŘESUNUTA NA JINÝ TERMÍN (bude upřesněn)

Dovolujeme si Vás pozvat na mezinárodní konferenci tematizující problematiku prezentace zemědělství napříč muzejními, paměťovými, vědeckými a vzdělávacími institucemi. Problematika venkova, zemědělství, lesnictví či potravinářství se průřezově dotýká většiny muzeí a jejich sbírek. Speciálně pak zemědělských muzeí, muzeí v přírodě, ekomuzeí, regionálních muzeí. Konference si klade za cíl představit a konfrontovat specifické přístupy k problematice prezentace venkova a zemědělství. Budeme si klást otázku, jak pomocí našich sbírek, muzejní dokumentace a vědeckého zpracování můžeme představovat aktuální témata problematiky venkova, zemědělství, lesnictví či potravinářství. 

Konference pro muzejní pracovníky, historiky, etnografy, vědecké, akademické a edukační pracovníky, demografy, archiváře, agronomy a další navazuje na tradici mezinárodní spolupráce v oblasti zemědělského muzejnictví reprezentovanou Mezinárodní asociací zemědělských muzeí, která je součástí ICOM, a u jejíhož vzniku v roce 1966 Národní zemědělské muzeum stálo.

Program konference

Podrobné informace a online registrace