Ohlédnutí za rokem 2020

Na začátku roku bývá zvykem bilancovat a hodnotit uplynulý rok. Nejinak je tomu i ve Valašském muzeu v přírodě. V roce 2020 navštívilo Valašské muzeum v přírodě 227 782 návštěvníků. Důsledkem pandemie koronaviru je to o 136 358 osob méně než v roce předešlém.

„Začátek uplynulého roku vypadal velmi slibně, Masopust navštívilo rekordních téměř 8 000 návštěvníků. Úspěšně jsme se prezentovali na veletrzích cestovního ruchu v Brně a v Praze. Bohužel záhy bylo muzeum uzavřeno, a proto se neuskutečnily každoročně velmi navštěvované Velikonoce. Pilířem sezóny, ve které jsme si připomínali 95. výročí muzea, se stalo slavnostní otevření Libušína na Pustevnách 30. 7. 2020 za účasti ministra kultury. Zároveň jsme uspořádali tiskovou konferenci za účasti realizačních firem a setkání s donátory. Libušín byl veřejnosti otevřen formou organizovaných prohlídek. Po dobu jednoho měsíce si objekt prohlédlo na 18 200 návštěvníků. Průvodci jim byli naši odborní pracovníci i sezónní průvodci. Tématice obnovy Libušína jsme věnovali i nově připravenou výstavu Libušín znovuzrozený, která je umístěna ve výstavních prostorách Sušáku. Dále byla vydána publikace Libušín, zhotovena virtuální prohlídka a fotodokument. Hodlali jsme uskutečnit také odbornou konferenci k niž nakonec vzhledem k okolnostem nedošlo,“ sdělil Jindřich Ondruš, generální ředitel Národního muzea v přírodě.

Již v 1. vlně epidemie jsme hledali možnosti, jak zůstat s našimi návštěvníky v kontaktu prostřednictvím on-line prostředí. Veřejnosti jsme zpřístupnili publikace vydané Valašským muzeem v přírodě a nabídli možnost nahlédnout do muzejních sbírkových katalogů. Současně jsme se věnovali mimo jiné revizi muzejních areálů. Vzniklo nové značení v Dřevěném městečku, Valašské dědině a označení objektů, které jsme propojili QR kódy s odkazy na historické fotografie objektů. Díky tomu mohou návštěvnici zhlédnout objekty v místech odkud byly do muzea převezeny a jejich transfer. Zároveň jsme vydali nové propagační materiály.

Do letní sezóny jsme chtěli přijít s něčím novým. Kreativní tým našich zaměstnanců připravil cyklus odborných komentovaných prohlídek Letní procházky s odborníky aneb Co se o muzeu jen tak nedovíte (Příběh pěti chalup, Péče o exponáty a expoziční objekty, Bylinkové povídání, Sakrální památky ve VMP, Valašskou dědinou s lidovou písničkou aj.). Připravili jsme dvě postřehové hry, příběhovou hru, tvořivé dílny i vyprávění pohádek ve Valašské dědině. Areály jsme se snažili oživit ukázkami tradičních pracovních činností. Návštěvníci tak mohli vidět např. bělení prádla, tkaní na stavu, zpracování ovčí vlny, mletí na pohankovém mlýně, sušení sena, broušení nožů, lisování oleje, zemědělské práce a zpracování dřeva. Prostor jsme poskytli také lidovým výrobcům, kteří u nás mohli prezentovat svoji činnost.

V průběhu roku 2020 se nám podařilo zrealizovat 15 původně plánovaných pořadů. Na místo zrušených programů se konalo celkem 13 kulturních vystoupení. V září se uskutečnila přehlídka folklorních souborů Ondrášova valaška. V pátek 18. 9. proběhl pietní akt uložení ostatků Dany Zátopkové na Valašský Slavín.

S vědomím, že neproběhne vánoční cyklus pořadů, bylo naším přáním přivést návštěvníka do muzea alespoň formou on-line přenosu. Připravili jsme cyklus Od adventu po Tři krále, který připomněl vánoční zvykosloví. Vznikly videorecepty, zajímavé podcasty a tvořivé dílny s řadou nápadů pro děti. Poprvé jsme také přistoupili k živému přenosu pořadu Večer při svíčkách a Štěpánská koleda.

„Rád bych poděkoval Ministerstvu kultury ČR za poskytnutou podporu, všem účinkujícím, řemeslníkům a pracovníkům muzea za ochotu improvizovat a odhodlání tvořit stále živé muzeum, i když jeho brány musí být občas zavřené. Můj dík za spolupráci patří zároveňi zástupcům měst a regionů, se kterými spolupracujeme. Jsem velmi rád, že i v této obtížné době nacházíme cestu, jak být s našimi příznivci v kontaktu. Všichni se těšíme na společně strávené chvíle při programech 2021,“ shrnul Jindřich Ondruš.


Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka