Nový knižní titul - Výroční obyčejová a obřadní kultura na Valašsku 

Její geneze a identifikace na počátku třetího tisíciletí (na příkladech z Rožnovska, Valašskomeziříčska a Vsetínska). Autorka: Jana Tichá

Víte, že se vánoční koledování na Valašsku neobejde bez ščastikování? Kdo se skrývá za tajuplným pohřebenářem? Kdy a jak byste hledali poklady v radhošťských ďúrách? Pochutnali byste si na svatodušní škračenici? Komu se nehodí jánské pluty? Při kterých slavnostech staří Valaši obřadně stínali berana? Proč se na Dušičky plnily lampy namísto oleje máslem?...

Odpovědi na tyto a mnohé další otázky nabízí nová kniha vydaná Národním muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Monografie etnoložky, religionistky a kurátorky sbírek Jany Tiché představuje výroční obyčejovou a obřadní kulturu moravského Valašska. V kapitolách věnovaných výročních zvykům, obyčejům a slavnostem celého kalendářního roku se prostřednictvím vybraných příkladů z Rožnovska, Valašskomeziříčska a Vsetínska seznámíme nejen s jejich historickou podobou, ale i soudobými pozůstatky v kontextu proměňující se společnosti; tedy mimo jiné také vlivu dnes již zaniklého světa převážně pasteveckého obyvatelstva horských oblastí Moravy s odlišnou kulturní a sociální diferenciací. V knize sledujeme jejich vývoj, přeměny, často i zánik.

K zakoupení za cenu 360 Kč v muzeu (Poštovna Dřevěného městečka, pokladny v Sušáku) nebo zašleme poštou na dobírku. Objednávejte na e-mailu: libuse.smilkova@nmvp.cz.


Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka