Nová publikace

Muzea v přírodě: jedinečná cesta muzejnictví

Každé muzeum je jedinečné. Nejen tím, jaké sbírky uchovává, ale především tím, jak je interpretuje. Mezi muzei však existuje výjimečný fenomén, jenž se svou podstatou liší od všech ostatních. Zakladatelé oboru v naší zemi pro něj zvolili přízvisko v přírodě, jinde v Evropě je nazýváno na volném povětří (open air museum, Freilichtmuseum atp.).

Zatímco ostatní muzea prezentují sbírkové předměty jako solitéry nebo v souvislosti s jinými artefakty tvořícími představu o sdělovaném pomocí někdy zcela jednoduchých, jindy velmi sofistikovaných forem instalací, muzea v přírodě nejsou odkázána na myšlenkovou zkratku. Sbírkové předměty jsou zde zasazeny do reálných interiérů a ty zase do celku kulturní krajiny, která je nedílnou součástí takového muzea.

Tvorba muzea v přírodě s sebou přináší zásadní výzvy, s nimiž se pracovníci potýkají na mnoha úrovních. Právě z jejich zkušeností a pro ně vznikla publikace Muzea v přírodě: jedinečná cesta muzejnictví. Kniha navazuje sérii odborných diskuzí, které vyvrcholily v roce 2018 přelomovou konferencí Poslání a budoucnost muzeí v přírodě. Otevírají ji klíčové úvahy o teoretických a metodologických základech tvorby a činnosti muzeí v přírodě, včetně jejich funkce jako experimentálních laboratoří. Důležitá část knihy je věnována expozičním stavbám. Ty jsou základním kamenem odlišujícím muzea v přírodě od tzv. muzeí „kamenných“, nicméně současná legislativa výrazně ztěžuje uchovávání tradičních hodnot muzejních objektů a předepisuje řadu nařízení, která jsou v rozporu s historickými stavebními postupy. Publikace vůbec poprvé komplexně otevírá problematiku současných stavebních a protipožárních norem a navrhuje cesty k jejímu budoucímu řešení.

Jedinečné muzejní prostředí nabízí také odlišné možnosti pro prezentaci a interpretaci. I o nich se lze v nové knize dočíst, stejně jako o lidech, kteří muzeum představují návštěvníkům, tedy lektorech a průvodcích neboli „pracovnících v první linii“, a o tom, jak s nimi pracovat a jak je připravit na jejich nelehkou úlohu.

Publikaci uzavírá exkurz do jedné z oblastí managementu, která je díky komplexnosti muzea v přírodě opět o něco složitější. Jedná se o analýzu a řízení zájmových a vlivových skupin, které se více či méně významně spolupodílí na fungování a vytváření obrazu instituce.

Všechny teoretické části, zpracované předními odborníky oboru etnologie u nás, jsou doplněny konkrétními případovými studiemi. Publikace má sloužit jako metodický materiál pro pracovníky muzeí v přírodě, kteří se zde mohou nejen seznámit se základy a historií oboru, ale především se mohou inspirovat zkušenostmi kolegů z jiných organizací. Knihu uzavírá podrobný seznam institucí a památek s charakterem muzea v přírodě v České republice, který je veden a neustále doplňován Metodickým centrem pro muzea v přírodě při Národním muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.

Publikace ke stažení


Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka