Nová kniha Libušín – vzkříšení slavné stavby Dušana Jurkoviče

Kniha dokumentuje průběh obnovy národní kulturní památky Libušín od požáru 3. 3. 2014 až po dokončení stavby na jaře 2020.

Dvanáct textových příspěvků a několik desítek barevných a černobílých reprodukcí provede čtenáře obdobím šesti let obnovy architektonického díla Dušana Jurkoviče, jež vzniklo v letech 1897-1899. Nechybí ani úvodní exkurs do historie Libušína a Pusteven.

Realizační tým udělal maximum proto, aby splnil náročná kritéria vědecky pojaté rekonstrukce za využití všech soudobých technologických postupů. Výsledná stavba se tak co nejvíc přiblížila Jurkovičovu původnímu pojetí a to po stránce řemeslného zpracování i barevného ladění.

Na koncepci knihy vydané Národním muzeum v přírodě se podíleli: Šárka Fidrichová, Jan Všetečka, Libor Teplý. Součástí knihy je anglické resumé.

  • Cena: 390 Kč
  • V prodeji na pokladnách muzea či k objednání na e-mailu: libuse.smilkova@nmvp.cz