Nová kniha - Co je na tem pravdy, nevím…

Příběhy z minulých dob zaznamenané Milošem Kulišťákem, Daniel Drápala (ed.)

Kniha je čtvrtým svazkem volné ediční řady Paměť lidí a míst. Zpřístupňuje příběhy, které v minulosti zaznamenal národopisný pracovník Miloš Kulišťák (1896–1970). Jen nepatrná část jeho sběrů byla před lety publikována v knize O Stodolovém mistru

Za svůj život ovšem posbíral mezi pamětníky na Valašsku stovky různých příběhů. Alespoň některé z nich se nyní dostávají z archivních krabic mezi čtenáře v knize Co je na tem pravdy nevím... Při její četbě se ponoříte do minulých časů, kdy knihy krištofky sloužily k zaklínaní duchů strážících poklady, kdy do života našich předků vstupovali světlonozi, škřaty, špírkové a další roztodivné bytosti, ale poznáme i rozličné životní osudy obyvatel Rožnova a okolních vesnic. Současné zpřístupnění podstatné části záznamů z pozůstalosti Miloše Kulišťáka chce poukázat na pestrost slovesné tradice na Rožnovsku a znovu přivést do povědomí obyvatel Rožnovska dávno zapomenuté příběhy a události.

V neposlední řadě by editor i vydavatel rádi vzdali hold samotnému Miloši Kulišťákovi, který nezištně věnoval desítky a stovky hodin svého času národopisné a vlastivědné dokumentaci na Rožnovsku. 

Cena: 300 Kč

 

  • V prodeji na pokladnách v Sušáku a v Poštovně
  • Kontakt pro zaslání: libuse.smilkova@nmvp.cz

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka