Nová Hájovna z Valašské Bystřice

Na horizontu Valašské dědiny, cca 20 min. chůze od pokladen si můžete prohlédnout expozici bytu hajného a kancelář revírníka. 

Původně stála v údolí Břucko ve Valašské Bystřici. V roce 1920 ji tam postavil rožnovský velkostatek, který zde zřídil centrum správy okolních lesů. Sloužila více než 90 let a jako nepoužívanou ji v roce 2018 muzeu darovaly Lesy České republiky.

Hájovna je první velkou stavbou nového areálu Kolibiska, který představuje život a hospodaření v horských oblastech Beskyd. Její podoba a vybavení odpovídá situaci po roce 1955, v celém muzeu nikde nic tak nového neuvidíte.

Hajný František Stančík, který se svoji rodinou v této hájovně žil 26 let, nepatřil k nejdůležitějším lidem ve vesnici, přesto se s ním místní velmi často potkávali. Jeho práce zahrnovala pěstování lesa od semínka až po skácený strom, k tomu zaměstnával lidi z obce i z okolí. Kromě bytu je zde umístěna také kancelář, ze které se organizoval chod celého polesí. Hájovna tak patřila k důležitým budovám v obci. 

Při prohlídce se nezapomeňte zastavit také v kůlně, kde na Vás čeká vybavená domácí dílna s pásovou pilou z Loučky u Valašského Meziříčí. Díky dvěma vozíkům s kolejnicemi na podstavci sloužila k ořezávání desek, nařezání hranolů a dalších drobnějších dřevěných prvků.

Za pilou si můžete prohlédnout nejrůznější nářadí. Vpravo uložené je to, které dříve používaly hlavně ženy v lesních školkách při pěstování sazenic stromů. Vlevo jistě poznáte dřevorubecké pily, sekery a další pomůcky užívané lesními dělníky při těžbě dřeva. Jsou připomínkou doby, kdy se stromy kácely ještě výhradně ručním nářadím. To až postupně nahrazovaly nejprve motorové pily a dnes už i velké stroje tzv. harvestory, které zvládají stromy nejen pokácet, ale i odvětvit, pokrátit a dřevo uložit.