Národní muzeum v přírodě se rozrůstá o fojtství z Jasenné

Stane se správcem objektu, který je od roku 2014 Národní kulturní památkou.

V úterý 19. ledna 2021 došlo k podpisu smlouvy mezi Národním muzeem v přírodě a potomky fojtského rodu Mikuláštíků z obce Jasenná na Zlínsku. Završilo se tak několikaleté jednání o osudu této unikátní památky.

Fojtství z Jasenné je původní roubenou stavbou z poloviny 18. století in situ, jejíž interiér slouží jako muzejní expozice. Patří k unikátním památkám lidové architektury jižního Valašska. Dědičky fojtského rodu Mikuláštíků o objekt pečovaly od roku 1993, kdy jim byl v restituci vrácen. Objekt zároveň procházel obnovou a sloužil jako soukromé muzeum.

„Jsme velmi rády, že objekt našeho fojtství přechází pod správu Národního muzea v přírodě. Věkem dochází k úbytku sil fyzických i možností finančních, a tak pro nás bylo stále složitější se o fojtství starat a udržovat jej v odpovídajícím stavu. Díky změně správce máme jistotu, že fojtství tu bude uchováno pro další generace. A to je to nejdůležitější. Aby se z něj radovali další návštěvníci, aby jim bylo umožněno vnímat ojedinělou architekturu a tradiční život na Valašsku,“ řekla za dědičky fojtského rodu Zdeňka Turková.

„Chtěl bych poděkovat dědičkám za péči, se kterou fojtství spravovaly a umožnily, aby sloužilo veřejnosti. Převzetím fojtství v Jasenné získává Valašské muzeum v přírodě první objekt in situ. Věřím, že jako správci plně využijeme našich zkušenosti s obnovou a provozem památkově chráněných objektů,“ sdělil Jindřich Ondruš, generální ředitel Národního muzea v přírodě.


Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka