Náročná oprava hamru z Ostravice je u konce

Již od roku 1988 je budova hamru z Ostravice chloubou Mlýnské doliny nejen pro svou velikost, ale zvláště pro živé ukázky fungování jeho originálního vybavení.

Provoz zařízení v hamru však vyžaduje průběžné údržbové práce a opravy. Delší čas uzavření muzea v zimě a na jaře umožnil provést důkladnou renovaci jeho interiéru.

Pracovníci muzea provedli náročnou opravu hamerních kladiv – bucharů tak, aby bylo možné je spustit a ukázat za chodu návštěvníkům při vybraných akcích. Zároveň se podařilo spravit hliněnou podlahu, nově obílit stěny a vyměnit elektroinstalaci. V neposlední řadě proběhla postupná konzervace veškerého drobného zařízení, kterou provádí naši odborníci konzervátoři. Zejména kovářské nářadí a další vybavení, které můžete vidět v okolí obou výhní, dostalo novou přirozenou patinu.

Přijďte se určitě podívat!