Letos připadne 125 let od narození Miloše Kulišťáka

Vzpomínka na Miloše Kulišťáka a jeho dceru Irču

Archiv Miloše Kulišťáka, čítající na pět tisíc popsaných stran kronikářských záznamů a podobný počet fotografií, je od roku 2010 uložen ve fondech Valašského muzea v přírodě.                                                                                                               

Miloš Kulišťák se narodil v malé obci blízko Rožnova, v Hážovicích, kde se občané věnovali kultuře, ať to bylo divadlo nebo spolková činnost. Po otevření Zemědělské školy v roce 1897 začala velmi úzká spolupráce zemědělské obce s touto školou. Přicházel tam zahradník Chvapil, který se ujal divadelní činnosti v Hážovicích. Divadlo zaujalo také mladého selského synka Miloše Kulišťáka, kterému pan Chvapil nabídl, aby napovídal při divadelních zkouškách. Později se zapojil také jako herec i při přípravě jeviště. Hrával dost často, ale první světová válka ho od divadla odvedla. Po návratu z války (byl na frontě v Itálii a v Rusku) se účastnil kulturního dění v obci Hážovice. Byl zaměstnán jako pacholek u koní a svážel dřevo. Ještě před válkou absolvoval dva roky Zimní hospodářské školy, v níž v roce 1920 požádal ředitele školy Emanuela Vencla o zaměstnání. Ředitel Vencl mu nabídl vybudování travinářské stanice a po roce ho přeřadil jako hospodáře také nově vznikajícího školního statku, kde pracoval 34 let.

Jeho dcera Irča Drápalová vzpomíná: „Od roku 1970 po smrti svého tatínka Miloše Kulišťáka jsem začala zpracovávat jeho rozsáhlý archiv složený z mnoha desítek složek zachycujících ve fotografii i psaným slovem rožnovské rody a historii Rožnova. Pro první výstavu, kterou jsem z tatínkova archivu k jeho nedožitým devadesátinám chystala v roce 1986 v Kulturním domě v Rožnově, jsem pořídila první utřídění celého archivního souboru. V roce 1986 byla v otcově rodišti Hážovicích uspořádána výstava fotografií, které jsou v albu uschovaném v hážovickém Hasičském sboru. Na výstavě bylo tehdy použito celkem 894 fotografií a místního sběru. V roce 1997 jsem v souvislosti s výročím 100 let od založení Zemědělské školy a 101 let od tatínkova narození nachystala druhou výstavu, tentokrát v Zemědělské škole. Tatínek byl 34 let, od roku 1920 správcem školního statku. V roce 2000, v souvislosti s třicátým výročím tatínkova úmrtí, mě požádala Městská knihovna v Rožnově o uspořádání třetí výstavy z tatínkovy pozůstalosti.“

V květnu 1970 zemřel Miloš Kulišťák. V květnu 2015 odešla Irča Drápalová.