Hledáme grafika

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení 

Národní muzeum v přírodě

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

grafik na oddělení programů a propagace Valašského muzea v přírodě

 

1) Pracovní náplň:

Příprava a zpracování grafické podoby tištěných materiálů (plakáty, letáky, bannery, katalogy, publikace).

Zpracování a úprava fotografií.

Zpracování a úprava vlastních kreseb.

Příprava a výzdoba areálů muzea při kulturních programech, aktivní účast na programech.

 

2) Kvalifikační předpoklady:

 • vzdělání - min. středoškolské vzdělání s maturitou, výhodou zaměření na grafický design a uměleckou tvorbu,
 • znalost práce s programy: Corel Draw, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, MS Office,
 • vysoká flexibilita a spolehlivost,
 • samostatnost, kreativita, komunikativnost,
 • praxe v oboru výhodou.

 

3) Náležitosti přihlášky:

Zájemce předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

 •  jméno, příjmení, titul,
 • místo trvalého pobytu,
 • kontaktní email a telefon,
 • datum a podpis uchazeče.

 

Součástí písemné přihlášky bude:

 • strukturovaný životopis,
 • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • ukázky grafických prací a vlastních kreseb.

 

4) Nabízíme:

Tvůrčí pracovní činnost v kolektivu zaměstnanců odd. programů a propagace.

Pracovní poměr na dobu neurčitou

Platové zařazení – 9 platová třída (nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších předpisů).

Předpokládaný nástup: 1. 3. 2021.

 

 • Přihlášky zasílejte na adresu Národní muzeum v přírodě,  Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, obálku označte  – „Výběrové řízení – grafik“
 • Termín ukončení zasílání přihlášek: 7. 12. 2020 do 13.00 hod.
 • Bližší informace:  Bc. Pavlína Polášková, 571 757 173, e-mail: polaskova@vmp.cz

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo místo neobsadit.


Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka