E-studovna nově na našem webu

Oblíbené knižní tituly a katalogy sbírkových předmětů máme online

Pro zájemce zavádíme novou službu, která zpřístupňuje online vybrané tituly z produkce muzea a katalogy sbírek. Knihy se tematicky věnují okruhům, které muzeum zpracovává v rámci své badatelské činnosti, např. identita regionu, valašský kroj, tradiční lidová výroba, lidová strava, péče o sbírkové fondy, rozvíjení odkazu zakladatelů aj. 

 „V této době, kdy je muzeum zavřené, bychom rádi zájemcům zprostředkovali jiný rozměr naší činnosti. Nově tak prostřednictvím webových stránek muzea představujeme knižní tituly z posledních let, vydané Valašským muzeem v přírodě. Současně nabízíme možnost nahlédnout do online katalogů sbírek, např. na textilní fond čítající více než 15 000 oděvních součástek  krojových i civilních položek,  zpracovaný v rámci expozice Jak jde kroj, tak se stroj. To vše si lze prohlédnout v nové sekci našeho webu e-studovna,“ sdělil Jindřich Ondruš, generální ředitel Národního muzea v přírodě.