Dobrovolníci nám pomáhají

s přípravou expozičních areálů

Každé jaro připravují konzervátoři-restaurátoři expozice na novou návštěvnickou sezónu. Letos, stejně jako jiné roky, jim vydatně vypomáhali dobrovolníci. Osvědčená skupina deseti nadšenců se v rámci dobrovolnického programu Valašského muzea v přírodě připojila k našim konzervátorům-restaurátorům a čistila, vysávala, omývala a kontrolovala exponáty ve všech expozičních objektech všech návštěvnických areálů VMP. Svými devadesáti pěti odpracovanými hodinami tak významně pomohli zvládnout tuto jinak časově náročnou akci.


Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka