Boží hrob

Krásná a unikátní expozice, kterou můžete vidět v rámci velikonočních programů v kostele sv. Anny. Bohužel letos kvůli omezením a uzavření muzea Boží hrob instalován nebyl. A tak Vám tento artefakt nabízíme v naší fotogalerii.

K Velikonocům na Valašsku patří v rožnovském Valašském muzeu v přírodě mimo jiné také instalace  tzv. Božího hrobu do kostela sv. Anny. Boží hrob je scéna s motivy biblického ukřižování Ježíše Krista. Z úcty ke křesťanskému Spasiteli při posledním zastavení na jeho cestě utrpením se na jejich stráži zejména v průběhu Velkého pátku a Bílé soboty střídali nejvýznamnější představitelé místních zastupitelstev, členové nejrůznějších spolků a korporací, pomodlit se a donést drobnou kytičku chodívali všichni.

A právě Boží hrob v muzeu je krásnou ukázkou činnosti našich odborných pracovníků muzea, kteří vrací zpět do života artefakty, které k nám doputují v mnohdy velmi špatném technickém stavu, my je restaurujeme, konzervujeme a dáme zpět do expozice pro naše návštěvníky.

Transparentní mozaikový Boží hrob je z dílny olomouckého mistra sklenáře Eduarda Zbitka z 2. poloviny 19. století. Jedná se o mistrovskou práci rodinné dílny specializující se po několik desetiletí na výrobu mobilních oltářů, božích hrobů a lurdských jeskyní.

Ačkoliv se odhaduje, že dílna mezi léty 1846–1914 vyprodukovala okolo tisícovky těchto Božích hrobů, které se prostřednictvím železnice dostaly do celé katolické Evropy (i zámoří), do dnešních dnů se jich podařilo identifikovat okolo desítky kusů (ne vždy v ideálním stavu), a to převážně na území bývalého Rakousko-Uherska. V České republice se několik menších dochovalo zejména v českobudějovické diecézi (Doudleby, Kaplice, Rapšach, Paseka), jeden z rozměrnějších známe z kostela sv. Mořice v Olomouci.

Do muzejních sbírek Zbitkův Boží hrob darovala v roce 2005 Římskokatolická farnost v Novém Hrozenkově. Zde se o něm první záznamy objevují v inventáři fary už před rokem 1873, v kostele se využíval až do poloviny 90. let 20. století. Teprve při muzejní dokumentaci se ho kurátorům Valašského muzea v přírodě podařilo ztotožnit s produkcí zmiňované Zbitkovy olomoucké dílny, načež byl proveden archivní a terénní průzkum. V letech 2013–2014 pak následoval rozsáhlý restaurátorský a konzervační zásah, na němž se podílel Ateliér restaurování a konzervace uměleckých děl na papíru a souvisejících materiálech Fakulty restaurování Univerzity Pardubice v Litomyšli a Oddělení péče o sbírky Valašského muzea v přírodě. Repliky scházejících skleněných kamenů vyrobil pan Ondřej Zajíc z dílny broušení a rytí kamenů ze Střední umělecko-průmyslové školy a VOŠ v Turnově. O Květné  neděli 29. března 2015 se Boží hrob dočkal své obnovené premiéry prostřednictvím slavnostního požehnání novohrozenkovským rodákem P. Petrem Dujkou.

A protože se k nám do muzea ve velikonočním období bohužel podívat nemůžete, nabízíme Vám alespoň pár pohledů na Boží hrob v naší fotogalerii.


Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka