Bahnění

Měsíc květen nám přinesl nové přírůstky jehňat ve Valašské dědině

Ve Valašském muzeu v přírodě je chováno stádo původního plemene ovcí „Valaška“. Tyto ovce se v minulosti chovaly v nejdrsnějších klimatických podmínkách podhorských a horských oblastí Moravy a Slovenska. Pro toto prostřední jsou přizpůsobeny a snášejí dobře deštivé a často i chladné počasí. Plemeno je vhodné pro celoroční chov v otevřeném prostředí.

Jedná se o udržovací chov původního národního plemene, které je zapsáno v Evropské genové knize a v rámci České republiky tvoří tzv. genetický zdroj Národního programu pro uchování a využití genetických zdrojů hospodářských a užitkových zvířat. V současné době chováme v našem hospodářství 26 bahnic, 23 jehniček narozených v roce 2020 a jednoho plemenného berana. V měsíci březnu 2021 začalo bahnění ovcí, zatím se obahnilo 23 bahnic a narodilo se 32 jehňat.


Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka