Aktuální pokyny k návštěvě muzea

Aktuální mimořádná opatření proti šíření covid-19  platná od 22. listopadu 2021.

Při návštěvě muzea

  • ve vnitřních prostorech muzeí je nutné mít nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95),
  • dodržovat rozestupy alespoň 1,5 metru, nejde-li o osoby ze společné domácnosti nebo žáky či studenty jedné školy,
  • u skupinových prohlídek nad 20 osob je nutné doložit certifikát o provedeném očkování či potvrzení o prodělání nemoci v posledních 180 dnech.

Při kulturní akci je navíc povinností návštěvníka

  • doložit certifikát o provedeném a ukončeném očkování, od kterého uplynulo nejméně 14 dní, nebo
  • doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce.
  • RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin bude možné doložit pouze u:
  1. osob do 18 let,
  2. osob, které se nemohou podrobit očkování pro kontraindikaci,
  3. osob očkovaných proti onemocnění covid-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových, první u jednodávkových) neuplynulo 14 dní.

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka