Žejdlíkova truhlářská dílna

Dílna byla umístěna ve světnici, jediné vytápěné místnosti v domě. V případě malých venkovských řemeslníků to ale nebylo nic neobvyklého. Pracovaly v ní tři generace truhlářů Žejdlíků ze Svratouchu. Expozice je věnována prvnímu z nich – Josefu Žejdlíkovi (narozen v roce 1820), který byl velmi zručný a vynalézavý. Nejenže si vyrobil řadu nástrojů, které mu usnadňovaly práci, ale v roce 1864 také zhotovil velké dřevěné hodiny, jejichž ciferník umístil do vikýře na střeše tak, aby hodiny ukazovaly čas sousedům. Dřevěný hodinový stroj pomocí důmyslných táhel a převodů nakonec poháněl i menší hodiny umístěné ve světnici. Na půdě je umístěna pila, jejíž mechanismus pan Žejdlík zhotovil po vzoru vodních pil. Tuto pilu však uváděli do pohybu členové rodiny nebo učedník klikou. Nástupcem pana Josefa Žejdlíka byl jeho syn Josef (1865–1924), který byl nejen truhlářem, ale i šikovným sekerníkem. Truhlářskému a sekernickému řemeslu se vyučil také jeho vnuk Josef (1903–1970).

Připravované akce

Aktuálně