Ceník a pronájem prostor

Ceny pronájmů a dalších služeb pro účastníky (demonstrátory, řemeslníky, prodejce) v rámci programové nabídky roku 2024

- v termínech konání akcí v  rámci programové nabídky roku 2024 (jedná se hlavně o  akce Hrnčířská sobota, Veselokopecký jarmark a Adventní jarmark)  se pronajímají prodejní místa demonstrátorů,. řemeslníkům a lidovým výrobcům k prodejní činnosti
- výrobci se přihlašují formou potvrzené přihlášky cca 2 měsíce před akcí
- cena za jeden den účasti je 300,- Kč
- cena za pronájem prodejního místa za oba dva dny konání jarmarku je 500,- Kč
- na přijatou částku je vydána prodejci číslovaná stvrzenka o úhradě

Ceník služeb a nájmů za přípravu a zpětnou instalaci expozic Muzea v přírodě Vysočina

Využití expozičních areálů Muzea v přírodě Vysočina a dalšího provozně technického a sbírkového vybavení pro filmování, příp. komerční focení se řídí podle platných předpisů a je umožněno na základě žádosti adresované Muzeu v přírodě Vysočina v dostatečně časovém předstihu.
Na základě posouzení podané žádosti a jejího kladného vyřízení je žadatel vyzván k jednání a následnému podepsání smlouvy.
V případě, že charakter natáčení vyžaduje účast dozorujících pracovníků muzea či odborného garanta expozice, bude součástí smlouvy o natáčení ujednání o honoráři, který hradí nájemce navíc ke stanovené částce.
Smlouva může formulovat zmírnění poplatků či jejich prominutí v případech, kdy se jedná o dohodnutou formu propagace muzea, naučné nebo kulturně-vzdělávací pořady.

Kategorie – ceny:

 • S ohledem na návštěvnické služby rozlišujeme tři časová období a to:
  • Vedlejší návštěvnickou sezónu (V)
  • Hlavní návštěvnickou sezónu (H) – červen až srpen
  • Mimo návštěvnickou sezónu (M) – kategorie platí pouze pro Veselý Kopec
 • Pouze exteriér
  • Za provozu muzea:
  - Veselý Kopec + Betlém – 15.000 Kč/den (V), 30.000 Kč/den (H)
  • Uzavření muzea:
  - Veselý Kopec – 30.000 Kč/den (V), 50.000 Kč (H)
  • Mimo návštěvnickou sezónu:
  - Veselý Kopec – 10.000 Kč/den (M)
 • Pouze interiér
  • Za provozu muzea:
  - Veselý Kopec + Betlém – 25.000,- Kč/den (V), 50.000,- Kč (H)
  • Uzavření muzea (nelze použít pro PR Betlém):
  - Veselý Kopec – 50.000,- Kč/den (V), 80.000,- Kč/den (H)
  • Mimo návštěvnickou sezónu:
  - Veselý Kopec – 20.000,- Kč/den (M)
 • Exteriér i interiér
  • Za provozu muzea:
  - Veselý Kopec + Betlém – 45.000,- Kč/den (V), 60.000,- Kč (H)
  • Uzavření muzea (nelze použít pro PR Betlém):
  - Veselý Kopec – 80.000,- Kč/den (V), 100.000,- Kč/den (H)
  • Mimo návštěvnickou sezónu:
  - Veselý Kopec – 30.000,- Kč/den (M)

Noční natáčení – příplatek ve výši 20 %.
Uzavření areálu pro návštěvníky, zejména z důvodu natáčení, zahrnuje také přípravu expozic(-e) pro natáčení včetně např. výběru předmětů využitelných pro natáčení, vyklizení objektu(-ů), uložení předmětů na bezpečné místo, konzervace a další potřebné ošetnění, zpětná instalace expozice.
Využití energeticko-technického zázemí muzea je možné na základě dohody, ceny se odvíjejí od platných cen poskytovaných médií (elektrická energie, voda).
Cenová hladina pronájmu prostor pro využití komerčního focení se stanovuje individuálně dohodou.
Pokud není stanoveno jinak, je DPH účtováno podle platné sazby.


Ceník služeb Muzea v přírodě Vysočina pro rok 2024


Připravované akce

Aktuálně