Sbírky muzea

Sbírky muzea

Muzeum v přírodě Vysočina shromažďuje sbírku movitých dokladů k dějinám tradiční lidové kultury, řemesel a zemědělství se zaměřením na sběrnou oblast tvořenou spojnicí Litomyšl – Chrudim – Heřmanův Městec – Chotěboř – Svratka – Polička – Vysoké Mýto – Litomyšl. Sbírka je zapsaná v Centrální evidenci sbírek (http://www.cesonline.cz/arl-ces/cs/detail-ces_us_cat.1-sb0000338-Sbirka-Souboru-lidovych-staveb-Vysocina/?disprec=1&iset=2) a je tvořena etnografickou podsbírkou, ve které je v současnosti zapsáno přes 4 000 inventárních čísel.

Etnografická podsbírka

Podsbírka je tvořena předměty dokumentující oblast řemesel, zemědělství, domácí výroby, předmětů z domácnosti a lidového textilu. Převážná část sbírkových předmětů je datována od druhé poloviny 19. století do poloviny 20. století. Starší předměty se datují do první poloviny 19. století a část předmětů pochází z druhé poloviny 20. století.

Podsbírka je pro potřeby muzea rozdělena do fondů, hlavní fondy tvoří řemesla, zemědělství, textil, domácnost.

Připravované akce

Víte, že ...

Vysočina – Veselý Kopec
Výstava Víte, že … představuje kulturní statky, které jsou zapsány na Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury…

Aktuálně

Zrušení programu Bramborová sobota

Vzhledem ke stávající epidemiologické situaci jsme se rozhodli tradiční Bramborovou sobotu na Veselém Kopci, která se měla konat 3. října 2020, zrušit.

Více

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka