Regionální pracoviště pro tradiční lidovou kulturu

Muzeum v přírodě Vysočina je od roku 2004 pověřeným Regionálním pracovištěm pro tradiční lidovou kulturu v Pardubickém kraji. Odborná činnost regionálního pracoviště je vykonávána na základě Usnesení vlády č. 571 z roku 2003.

  • Regionální pracoviště pro tradiční lidovou kulturu

    Muzeum v přírodě Vysočina je od roku 2004 pověřeným Regionálním pracovištěm pro tradiční lidovou kulturu v Pardubickém kraji. Odborná činnost regionálního pracoviště je vykonávána na základě Usnesení vlády č. 571 z roku 2003.

  • Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Pardubického kraje

    V roce 2012 krajská samospráva schválila vznik Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Pardubického kraje (dále jen Seznam). Podle schválené metodiky jsou od roku 2013 do tohoto Seznamu zapisovány významné nemateriální statky, které se v regionu zachovaly, jichž si veřejnost váží a podporuje jejich další existenci. Pardubický kraj vytvořil pro zapsané jevy možnost finanční podpory ze svých dotačních programů.

  • Nositel tradice Pardubického kraje

    Samospráva Pardubického kraje od roku 2014 umožnila oceňování řemeslníků udržujících tradiční řemesla a technologie. Od roku 2015 je jim udělován titul Nositel tradice Pardubického kraje.

Připravované akce

Aktuálně

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka