Historie a vznik muzea

O muzeu

Veselý Kopec je půvabné místo na rozhraní Železných hor a Žďárských vrchů. Právě sem byly od 70. let 20. století přenášeny stavby z části oblasti zvané České Horácko. Jediný objekt stojící na původním místě je usedlost u Pilných č. p. 4, která patří k nejstarším dokladům lidového stavitelství v oblasti Železných hor. Zdejší roubenky přinášejí svědectví o bydlení a hospodaření drobných zemědělců od poloviny 19. století do poloviny 20. století.
Na Veselém Kopci je soustředěna také jedinečná kolekce technických památek na vodní pohon. Patří k nim mlýn s varnou povidel, stupník na tříslo, olejna a pila. Tyto stavby jsou postaveny kolem původního náhonu, který byl na Veselém Kopci zbudován již v 16. století. K unikátním stavbám patří také tzv. polygonální – konkrétně čtrnáctiboká – stodola přenesená ze Sádku u Poličky. Na původním místě byla postavena v roce 1684. 
Muzeum v přírodě Veselý Kopec je místo konání mnoha programů přibližujících různé oblasti lidové kultury. K oblíbeným pořadům patří ukázky lidových obyčejů (masopustní obchůzka, jarní a vánoční obyčeje), ukázky řemesel, lidové stravy nebo zpracování zemědělských plodin a další. Konají se zde i speciální programy určené rodinám s dětmi. Všichni návštěvníci se mohou při návštěvě Veselého Kopce radovat z původního krajinného prostředí, které se na tomto místě zachovalo.

Historie muzea 

Muzeum v přírodě Vysočina, jehož název v letech 1982–2018 zněl Soubor lidových staveb Vysočina, patří k předním muzeím lidového stavitelství v přírodě v České republice. Je největším zařízením tohoto typu v Čechách. 
Na výjimečný rozsah hodnotných památkových objektů v obci Vysočina na Hlinecku upozornil již v polovině 60. let 20. století PhDr. Jaroslav Herout. Ve stejné době začal pan Luděk Štěpán, zakladatel muzea, provádět první průzkumné práce věnované lepšímu poznání bohatství lidového stavitelství v tomto kraji. V jeho hlavě se zrodila myšlenka vybudovat na Veselém Kopci expozici lidového stavitelství. V roce 1972 byl zpřístupněn první interiér – tkalcovská světnička – v usedlosti č. p. 4. Následně se již začaly přenášet a rekonstruovat další objekty typické pro oblast Českomoravské vrchoviny.
Od roku 1972 si areál lidového stavitelství na Veselém Kopci postupně získával oblibu návštěvníků. V současnosti se jejich počtem řadí k nejnavštěvovanějším památkám v Pardubickém kraji i v rámci republiky. V roce 1993 se muzeum rozšířilo o další areál – nynější památkovou rezervaci lidové architektury Betlém v Hlinsku. Památková rezervace zahrnuje ojedinělý urbanistický soubor převážně roubených staveb z 18. a 19. století ležící ve středu města Hlinska, kterým hrozil úplný zánik. První objekty jsou dokumentovány již v roce 1731. Na konci 80. let 20. století naštěstí převážil názor uchovat tento výjimečný celek budoucím generacím. Záchrannými pracemi bylo pověřeno Muzeum v přírodě Vysočina. První objekty byly na Betlémě v Hlinsku zpřístupněny návštěvníkům v roce 1993.
Muzeum v přírodě Vysočina díky tomu dnes spravuje a nabízí prohlídku nejen lidových staveb přenesených (převážně expoziční areál Veselý Kopec), ale i zachráněných na původním místě (památková rezervace Betlém Hlinsko).

Připravované akce

Národní muzea v přírodě

Úvodní stránka