Odborná činnost

  • Regionální pracoviště pro tradiční lidovou kulturu

    Muzeum v přírodě Vysočina je od roku 2004 pověřeným Regionálním pracovištěm pro tradiční lidovou kulturu v Pardubickém kraji. Odborná činnost regionálního pracoviště je vykonávána na základě Usnesení vlády č. 571 z roku 2003.

Připravované akce

Národní muzea v přírodě

Úvodní stránka