Suška lnu ze Všeradova

Suška lnu, lidově zvaná pazderna, byla na Veselý Kopec přenesena z nedaleké osady Paseky na přibližné místo, kde dříve stála. Pochází z 18. století. Pěstování lnu bylo v celém okolí značně rozšířeno, a proto se stavěly pazderny, které sloužily k dosoušení sklizeného lnu a jeho částečnému zpracování. V minulosti byly sušky obývány nejchudší vrstvou obyvatelstva. Na počátku 20. století v této sušce žila devítičlenná rodina.

Připravované akce

Aktuálně