Domek čp. 162

Původní přízemní roubený objekt pochází z poloviny 18. století. Přestože dochovaný a nyní obnovený nápis na záklopovém prkně datuje domek rokem 1799, písemná zpráva hovoří o odkoupení domu hrnčířem Janem Olivou již roku 1779. K domu náležel i pozemek s hlincem (ložiskem hrnčířské hlíny) a později vystavěným hrnčířským pecníkem. Dům má tradiční trojdílné uspořádání, velkou světnici, síň a pozůstatky černé kuchyně a dvě komory.

Připravované akce

Aktuálně