Betlém Hlinsko: Řemeslnická obydlí

max 50 osob
60 min
pro organizované skupiny nutná

Malebná krajina, zajímavé stavby a pořady vybízejí k návštěvě muzea v přírodě s expozicí na Veselém Kopci a v památkové rezervaci Betlém Hlinsko.

Otevírací doba

1. 1. - 31. 3. Út - Pá 8:30 – 16:00
1. 1. - 31. 3. So 9:00 – 12:00
1. 1. - 31. 3. Ne 13:00 – 16:00
1. 4. - 30. 6. Út - Ne 8:30 – 16:00
1. 7. - 31. 8. Út - Ne 9:00 – 17:00
1. 9. - 23. 12. Út - Ne 8:30 – 16:00
27. 12. - 30. 12. Čt - Ne 8:30 – 16:00
31. 12. 8:30 – 13:00
Betlém Hlinsko: Řemeslnická obydlí

Vstupné

Dospělí 80 Kč
Snížené 60 Kč
Děti (6-15 let), senioři nad 65 let 40 Kč
Rodinné (rodiče s max 3 dětmi) 160 Kč
Organizované skupiny dětí do 6 let 30 Kč
Skupiny ZTP/P v počtu nad 20 osob 30 Kč

Další informace

Co u nás naleznete?

Ve zpřístupněných roubenkách si můžete prohlédnout dílny a obydlí tkalce, hračkáře, ševce, pilníkáře nebo továrního dělníka. V jednom domku naleznete expozici vesnických masopustních obchůzek a masek z Hlinecka, zapsaných do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví UNESCO.

O muzeu

Památkovou rezervaci lidové architektury zvanou Betlém naleznete v Hlinsku na pravém břehu řeky Chrudimky. Roubené domky si zde začali stavět drobní řemeslníci od poloviny 18. století. Mapa stabilního katastru z roku 1839 dokládá, že stavebníci stavěli jeden roubený domek vedle druhého, stěží zůstalo místo na malé předzahrádky. Původním převažujícím řemeslem zdejších obyvatel bylo hrnčířství, na konci 19. století převládlo tkalcovství. Kromě těchto řemeslníků zde bydleli a pracovali krejčí, kožešníci, hračkáři, sedláři, ševci, ale také třeba výrobce hudebních nástrojů, sedlář či porodní babička.

Od konce 19. století a zejména v první třetině 20. století se Betlém stal domovem pro rodiny továrních dělníků. Jakoby zázrakem si tato hlinecká část uchovala svůj původní urbanistický ráz až do 80. let 20. století. Díky snaze pracovníků památkové péče a dalších nemnoha nadšenců se podařilo v roce 1987 prosadit záchranu alespoň části objektů. Od roku 1989 je Betlém součástí Souboru lidových staveb Vysočina, dnes Muzea v přírodě Vysočina. První opravené domky byly návštěvníkům zpřístupněny v roce 1993, roku 1995 byla část hlineckého Betlému prohlášena památkovou rezervací. Oprava objektů byla dokončena díky projektu Revitalizace památkové rezervace lidové architektury Betlém spolufinancovaném z prostředků Regionálního operačního programu Severovýchod v roce 2012.

Ve zpřístupněných roubenkách si můžete prohlédnout dílny a obydlí tkalce, hračkáře, ševce, pilníkáře nebo továrního dělníka. V jednom z roubených domků naleznete expozici vesnických masopustních obchůzek a masek z Hlinecka, které jsou součástí světového dědictví UNESCO. Expozice jsou přístupné po celý rok, celoročně mohou také školy využít nabídky speciálních programů souhrnně nazvaných Živá historie. Kromě roubenek se zmíněnými expozicemi můžete v památkové rezervaci Betlém navštívit funkční tkalcovskou dílnu vyrábějící žinylkové šály, restauraci, kavárnu, prodejnu bylinek nebo hudebních nástrojů.

Historie muzea

Muzeum v přírodě Vysočina, jehož název v letech 1982–2018 zněl Soubor lidových staveb Vysočina, patří k předním muzeím lidového stavitelství v přírodě v České republice. Je největším zařízením tohoto typu v Čechách. 
Na výjimečný rozsah hodnotných památkových objektů v obci Vysočina na Hlinecku upozornil již v polovině 60. let 20. století PhDr. Jaroslav Herout. Ve stejné době začal pan Luděk Štěpán, zakladatel muzea, provádět první průzkumné práce věnované lepšímu poznání bohatství lidového stavitelství v tomto kraji. V jeho hlavě se zrodila myšlenka vybudovat na Veselém Kopci expozici lidového stavitelství. V roce 1972 byl zpřístupněn první interiér – tkalcovská světnička – v usedlosti č. p. 4. Následně se již začaly přenášet a rekonstruovat další objekty typické pro oblast Českomoravské vrchoviny.
Od roku 1972 si areál lidového stavitelství na Veselém Kopci postupně získával oblibu návštěvníků. V současnosti se jejich počtem řadí k nejnavštěvovanějším památkám v Pardubickém kraji i v rámci republiky. V roce 1993 se muzeum rozšířilo o další areál – nynější památkovou rezervaci lidové architektury Betlém v Hlinsku. Památková rezervace zahrnuje ojedinělý urbanistický soubor převážně roubených staveb z 18. a 19. století ležící ve středu města Hlinska, kterým hrozil úplný zánik. První objekty jsou dokumentovány již v roce 1731. Na konci 80. let 20. století naštěstí převážil názor uchovat tento výjimečný celek budoucím generacím. Záchrannými pracemi bylo pověřeno Muzeum v přírodě Vysočina. První objekty byly na Betlémě v Hlinsku zpřístupněny návštěvníkům v roce 1993.
Muzeum v přírodě Vysočina díky tomu dnes spravuje a nabízí prohlídku nejen lidových staveb přenesených (převážně expoziční areál Veselý Kopec), ale i zachráněných na původním místě (památková rezervace Betlém Hlinsko).

Všeobecné informace o prohlídce

Způsob prohlídky

průvodcovská služba: prohlídka s průvodcem, maximálně 50 osob
délka prohlídky: 60 minut
fyzická náročnost a terén: fyzicky nenáročný, rovinatý terén, mezi objekty je dlážděný chodník
způsob objednání prohlídky a kontakt: pro organizované skupiny (zájezdy) je nutná rezervace prohlídky, pro běžné větší skupiny je doporučená, telefonicky na +420 469 311 429, +420 469 326 415 nebo e-mailem na muzeumvysocina@nmvp.cz
Otvírací doba a ceník jednotná s modulem Otvírací doba a Ceník
Info o službách (občerstvení, WC, přebalovací pult):
Placené i bezplatné parkoviště pro automobily i autobusy se nachází cca 100 metrů od areálu památkové rezervace Betlém.
V areálu památkové rezervace Betlém i v jejím blízkém okolí se nacházejí restaurace a kavárny. 
Zázemí pro děti (přebalovací pult) se nachází v budově veřejných WC naproti pokladně.
Stojan na kola je naproti pokladně u budovy veřejných WC.
Zákazy a omezení (kouření, náhubky pro zvířata) apod.:
V objektech památkové rezervace Betlém platí přísný zákaz kouření.
Vstup psů na vodítku a s náhubkem do objektů památkové rezervace Betlém je povolen zdarma.
Exteriéry muzea v přírodě jsou plně přístupné, do interiérů je bezbariérový přístup omezen. 
Fotografování a natáčení je povoleno bez použití blesku a stativu pro vlastní nekomerční využití.
Mapa areálu + seznam objektů označených čísly 

Charakteristika prohlídkového okruhu

V rámci tohoto okruhu navštívíte roubenky přibližující život a práci drobných řemeslníků typických pro Betlém v období od druhé poloviny 19. století do počátku 20. století. Prohlédnete si dílnu a obydlí domáckého tkalce, hračkáře nebo ševce. Od dubna 2016 je přístupná také jedinečná dílna výrobce ručně sekaných pilníků.

Výstava fotografií

Vysočina – Betlém Hlinsko
Od 28. září do 10. listopadu pořádá Fotoklub Hlinsko ve spolupráci s Muzeem v přírodě Vysočina výstavu fotografií.

Betlém vánoční

Vysočina – Betlém Hlinsko
Vánoční výstava ve všech roubených objektech i výstava lidových betlémů včetně unikátního mechanického betlému Rudolfa Frinty bude…

Národní muzea v přírodě

Úvodní stránka