Výstava prací výtvarného oboru Základní umělecké školy Hlinsko

Výstava
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

V letošním roce si pro nás žáci Základní umělecké školy Hlinsko připravili výroční výstavu svých prací na téma Afrika. Navštívit ji můžete od 17. května do 19. června.

Letošní výstava žáků hlinecké základní umělecké školy zahrnuje spoustu výtvarných technik i různorodých témat. Navštívíme nejen starověký Egypt, ale také třeba africkou džungli a poznáme mnoho afrických zvížet.

Absolventi výtvarného oboru v rámci výstavy představí také své absolventské práce.


Pozn.: Výstava je přístupná v rámci prohlídkového okruhu Řemeslnická obydlí zdarma. Samostatné vstupné na výstavu 5 Kč.

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka