Usedlost z Lezníku

Objekt byl přenesen z Lezníku u Poličky, kde stával od počátku 19. století. Usedlost byla obydlena do roku 1968 a jejími majiteli byli drobní zemědělci.

V obytné místnosti je umístěn tkalcovský stav datovaný rokem 1830 a další náčiní potřebné ke tkaní jako připomínka rozšířeného domáckého tkalcovství. V síni hospodyně připravovala pokrmy na otevřeném ohništi pod komínem, které se nazývalo černá kuchyně. Ze síně se vcházelo nejen do světnice, ale i do komory. Ta sloužila nejen k ukládání zásob a šatstva, ale i ke spaní. Hospodářská část se skládá z chléva, maštale a stodoly, kde si všimněte např. ruční stoupy na drcení obilí a celodřevěných bran. Nad vjezdem je roubená sýpka.

Připravované akce

Hrnčířská sobota

Veselý Kopec
V sobotu 4. května je pro návštěvníky Veselého Kopce připraveno setkání s hrnčíři a keramiky a to díky programu s názvem…

Aktuálně

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka