Otevření areálu Veselého Kopce

V souvislosti s opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR proti šíření nákazy COVID-19 je prohlídka expozičního areálu Veselý Kopec možná za těchto podmínek:

  • Do muzea je zakázán vstup osobám podléhajícím karanténě.
  • Vstoupit do muzea mohou návštěvníci bez akutních zdravotních obtíží odpovídajících virové infekci (horečka, kašel, dušnost, bolest hlavy, svalů atd.).
  • Prohlídka muzea je možná pouze s ochranou dýchacích cest – zakrytí nosu a úst respirátorem (nebo obdobným prostředkem třídy FFP2, KN 95) s výjimkou dětí do dvou let a osob s poruchou autistického spektra, intelektu nebo kognitivní poruchou.
  • U pokladny muzea je umístěna dezinfekce na ruce, dále je zajištěna dezinfekce rukou na WC a ve vybraných objektech. Žádáme vás o jejich používání.
  • Návštěvníci jsou povinni udržovat v celém areálu rozestupy alespoň 2 metry, nejde-li výhradně o členy jedné domácnosti.
  • Návštěvník nerespektující výše zmíněná opatření může být s ohledem na bezpečnost ostatních návštěvníků i zaměstnanců muzea vyloučen z prohlídky bez náhrady vstupného.

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka