Konference k 11. výročí zápisu Vesnických masopustních obchůzek a masek z Hlinecka na Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva.

Muzeum v přírodě Vysočina připravilo konferenci k 11. výročí zápisu Vesnických masopustních obchůzek a masek z Hlinecka na Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva.

Slavnostní setkání se uskuteční pod záštitou České komise pro UNESCO v úterý 9. listopadu v prostorách Multifunkčního centra v Hlinsku. Mezi pozvanými účastníky budou, vedle zástupců Ministerstva kultury a dalších institucí, samotní aktéři obchůzek spolu se starosty obcí s masopustní tradicí. Přednesené referáty budou, mimo jiného, prezentovat výsledky výzkumů zaměřených na vývoj obchůzek v uplynulém desetiletí.


Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka