Povídky, pověsti a vyprávění

Edukační programy
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

Máte rádi příběhy, v nichž je dobro po zásluze odměněno? Nebo se rádi trochu bojíte a zajímá vás vyprávění o vodnících, vílách, světýlkách a jiných nadpřirozených bytostech? Znáte nějaké pověsti o zajímavých místech ve vašem okolí?

Pak právě na vás čeká tento program plný vyprávění. Je věnován základním žánrům lidové slovesnosti, vymezení jejich postavení v rámci národní kultury a zamyšlení nad jejich významem dříve a dnes.

Na konkrétních ukázkách přiblíží základní charakteristiku pohádek, pověstí a pověrečných povídek. Zmíněny budou i známí sběratelé lidové slovesnosti (Karel Jaromír Erben, Božena Němcová a další).


Délka pořadu: 45–60 minut
Počet osob ve skupině: max. 25
Místo konání: Betlém Hlinsko
Kontaktní osoba: PhDr. Ilona Vojancová, ilona.vojancova@nmvp.cz

Vstupné: 80 Kč