Žijící poklady aneb Šikovné ruce Nositelů tradice Pardubického kraje: Bedřich Šilar

Program
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

V rámci výstavy Žijící poklady aneb Šikovné ruce Nositelů tradice Pardubického kraje mají návštěvníci památkové rezervace Betlém Hlinsko možnost setkat se každou sobotu v domku čp. 178 s jedním z nich. Dnes svou práci představí řezbář Bedřich Šilar zabývající se figurální tvorbou, výrobou loutek, marionet a betlémů.

Pan Bedřich Šilar se původně vyučil strojním zámečníkem. Práci se dřevem se věnuje od 80. let 20. století, nejprve to byla záliba, postupem let se řezbářství stalo jeho zaměstnáním. Práci se dřevem se věnovali i jeho předci – pradědeček vyráběl šindele na střechy, další předek vyřezával ze dřeva lžíce.

Betlémy, plastiky světců, marionety a dekorativní předměty vyřezává především z lipového dřeva. Dokonce zhotovuje pohyblivé betlémy, včetně jejich dřevěného mechanismu.

Jeho díla nalezneme v Městském muzeu Lanškroun, Městském muzeu Žamberk, Muzeu řemesel v Letohradě a Muzeu betlémů v Třebechovicích pod Orebem. Uspořádal autorskou výstavu v Muzeu loutkářských kultur v Chrudimi, v galerii Městského muzea Lanškroun, v Městském muzeu Žamberk a dalších místech.

Titul Nositel tradice Pardubického kraje mu byl udělen v roce 2018.