Žijící poklady aneb Šikovné ruce Nositelů tradice Pardubického kraje: Alena Tschöpová a Štefan Hrudka

Program
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

V rámci výstavy Žijící poklady aneb Šikovné ruce Nositelů tradice Pardubického kraje mají návštěvníci památkové rezervace Betlém Hlinsko možnost setkat se každou sobotu v domku čp. 178 s některými z nich. Tuto sobotu se seznámíte s výtvarnicí Alenou Tschöpovou a řezbářem Štefanem Hrudkou.

Paní Alenu Tschöpovou od dětství přitahovaly ruční práce a výtvarná výchova. V této činnosti ji podporovala maminka Marie Zezulová, uznávaná krajkářka.

V roce 1989 začala paní Tschöpová navštěvovat Lidovou konzervatoř v Hradci Králové, následně se aktivně zapojila do činnosti Klubu lidové tvorby tamtéž. Ze všech tradičních rukodělných technik, které si postupně osvojila, ji nejvíce učarovalo zhotovování figurek z kukuřičného šustí.  V této činnosti uplatňuje nejen svoji zručnost, ale i vynikající pozorovací talent a lásku k rodnému regionu. Vytváří rozsáhlé betlémy, v nichž jsou zachyceny situace a činnosti odehrávající se v minulosti na venkově. Zhotovila i několik souborů figurek představujících kalendářní obyčeje, tradiční řemesla a život lidí.

Tvorba paní Aleny Tschöpové je výjimečná v komplexnosti a mimořádné výtvarné dovednosti. Titul Nositel tradice Pardubického kraje získala v roce 2022.


Pan Štefan Hrudka se již od mládí věnoval různým výtvarným činnostem: rád kreslil a maloval, vytvářel linoryty i dřevěné modely. Postupem času převládla láska k práci se dřevem, především zájem o řezbářství, kterému se výhradně věnuje od roku 1995. Zdokonalil se natolik, že kromě vlastní řezbářské tvorby také restauruje. Jeho specializací se staly opravy tzv. králických betlémů, které nakonec ovlivnily i jeho vlastní betlémářskou tvorbu. Vymyslel a realizoval zcela ojedinělou Řezbářskou školičku, díky níž mohou zájemci sami pronikat do tajů betlémářství.

Kromě autorských betlémů vytváří různé plastiky, vyřezávané prvky k historickému nábytku, reliéfy, loutky a další díla. Svoje znalosti uplatňuje i při restaurování historického nábytku a interiérů. Trvalou inspirací se mu staly práce někdejších řezbářských dílen z Králík a okolí, především Schwarzerova dílna z Dolní Hedče.

V roce 2021 získal titul Nositel tradice Pardubického kraje.