(Ne)tradiční architektura

Výstava
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

Výstavou (Ne)tradiční architektura Vám chceme přiblížit stavební materiály, technologie a zásady, které prověřil čas, ze kterých můžeme čerpat v současnosti, a hledat v nich inspiraci do budoucna.

"K tomu, abychom jasně viděli, často stačí jen změnit úhel pohledu." /Antoine de Saint Exupéry

Z reklamních ploch nám dnes výrobci stavebních materiálů sdělují, že máme stavět chytře. Naši předkové to uměli již před staletími. Svoje domy stavěli s použitím místních materiálů a technologií, na základě osobní zkušenosti, díky zcestovalým učedníkům, kteří se s dovednostmi získanými ve světě vraceli do rodné vsi. Získané znalosti a dovednosti stále zdokonalovali a předávali nastupujícím generacím. Při správné údržbě a užívání přetrvaly domy i několik století.

Rychlý rozvoj nových technologií, prefabrikace stavebních materiálů a způsob dopravy během 20. století však zásadně změnil způsob, jakým stavíme a koneckonců žijeme dnes. Bohužel ne vždy k lepšímu. Opojeni možnostmi a zahlceni obrovskou nabídkou rozličných materiálů někdy zapomínáme na základní principy kvalitního a zdravého bydlení. A tak hledáme nové trendy. Dnes módní pojem alternativní stavba však vlastně není ničím jiným, než po staletí tradičním a generacemi ověřeným způsobem stavění.

Výstavou (Ne)tradiční architektura Vám chceme přiblížit stavební materiály, technologie a zásady, které prověřil čas, ze kterých můžeme čerpat v současnosti, a hledat v nich inspiraci do budoucna.

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka