Masopust

Akce
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

V sobotu 4. února se v prostředí muzea v přírodě na Veselém Kopci u Hlinska po dvouleté pauze uskuteční první program roku 2023. Můžete zhlédnout tradiční obyčej, který je od roku 2010 součástí světového kulturního dědictví UNESCO.

Tradiční masopustní obchůzku na Veselém Kopci předvedou obyvatelé z Vortové. V 10.00 hodin bude před statkem z Mokré Lhoty slavnostně uděleno povolení k obchůzce, tento obřad bude zopakován ještě jednou ve 13.00 hodin, následně průvod masek vykročí mezi jednotlivé roubené objekty. U každé roubenky masky zatancují obřadní kolečko. Zblízka uvidíte všechny tradiční masky: laufra, ženu, turky, slaměné, rasa s kobylou, kominíky i kramáře. Během obchůzky se však musíte připravit i na jejich žerty, ke kterým od pradávna patří např. pomazání obličeje zvláštním mazadlem. V 15.00 hodin se masky shromáždí k závěrečnému obřadu, přednesou masopustní testament, v němž budou vzpomenuty hříchy, jichž se dopustila maska kobyly. Maska kobyly pak bude obřadně poražena a masopustní obchůzku ukončí veselý tanec všech masek.

Po celý den můžete nahlédnout do zpřístupněných objektů, které budou otevřeny do 16.00 hodin, nebo si zakoupit upomínkové předměty a tiskoviny.


Vstupné: dospělí 170 Kč; studenti 15–26 let, senioři nad 65 let 150 Kč; žáci 6–15 let 90 Kč; rodinné (2 dospělí a max. 4 žáci 6–15 let) 340 Kč
Trvání programu: od 10.00 do 15.30 hodin (areál otevřený od 9.00 do 16.00)
Upozornění: Na tento program nelze zakoupit a uplatnit on-line vstupenku!


UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k aktuálnímu počasí bychom vás chtěli upozornit na možnost tvoření ledovky. Přestože stav cest v areálu sledujeme a průběžně upravujeme, prosíme vás o zvýšenou opatrnost při pohybu!

Garant programu:

PhDr. Ilona Vojancová

vědecko - výzkumný pracovník, vedoucí Oddělení odb

ilona.vojancova@nmvp.cz
469 326 411

Plakát Masopust na Veselém Kopci


Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka