Loutky na Betlémě

Workshop
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

Workshop připravený ve spolupráci s Muzeem loutkářských kultur v Chrudimi, během něhož si můžete vyrobit loutku z papíru nebo si zahrát s marionetami.

Léto je dobou výletů a na výlet se podívají i loutky z Mydlářovského domu. V rámci spolupráce mezi Muzeem loutkářských kultur v Chrudimi a Muzeem v přírodě Vysočina tak můžete v hlineckém Betlémě navštívit každou prázdninovou sobotu i speciální loutkový koutek umístěný v jedné z historických chaloupek. Čeká tu na vás loutkový workshop a také loutkové divadlo, s nímž si budete moci do sytosti vyhrát.

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka