Betlém Hlinsko: Betlém na dotek

program určený návštěvníkům se zrakovým hendikepem
90–120 minut
maximálně 30 osob (včetně doprovodu)
nutná rezervace prohlídky předem

Program Betlém na dotek je určen návštěvníkům se zrakovým hendikepem. Vhodným a zábavným způsobem je seznámí s historií památkové rezervace Betlém v Hlinsku a přiblíží svět původních obyvatel roubených domků, jejich bydlení, všední život a jakým řemeslům se věnovali od poloviny 19. století do počátku 20. století.

Vstupné


Skupiny ZTP/P v počtu nad 20 osob 40 Kč
  • snížené vstupné: držitelé průkazu ZTP
  • zdarma: držitelé průkazu ZTP/P včetně doprovodu
  • Vstup zdarma: 16. února – Rozloučení s masopustem, 6. května, 18. května – Den muzeí, 3. června, 1. července, 5. srpna, 2. září, 17. září – Betlémská muzejní noc

Další informace

V úvodu prohlídky se seznámíme s areálem památkové rezervace pomocí souboru hmatové mapy. Na ukázkovém modelu jednoho z domků si přiblížíme dispozici objektu a hlavní zdobné prvky lidových staveb této části Horácka, např. záklopové prkno, lomenici a okřídlí. V další části představíme jednotlivé zpřístupněné objekty – jejich historický vývoj, život původních obyvatel, tradiční prostorové uspořádání a vybavení interiéru.

Prohlídku přizpůsobíme dětem i dospělým návštěvníkům. Byla připravena ve spolupráci s Katedrou speciální pedagogiky a logopedie Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové.

UPOZORNĚNÍ: Na tento prohlídkový okruh je nutné se předem objednat!

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka