Věda a tradice, společný program Muzea v přírodě Vysočina a Vzdělávacího centra Planeta Hlinsko

Představujeme společný program Muzea v přírodě Vysočina a Vzdělávacího centra Planeta Hlinsko pro žáky základních škol.

Památková rezervace Betlém Hlinsko

Památková rezervace lidové architektury zvaná Betlém se nachází v Hlinsku na pravém břehu řeky Chrudimky. Roubené domky si zde začali stavět drobní řemeslníci od poloviny 18. století. Původním převažujícím řemeslem zdejších obyvatel bylo hrnčířství, které bylo po vytěžení zdejších zásob hlíny nahrazeno tkalcovstvím. Kromě těchto řemesel zde bydleli a pracovali krejčí, kožešníci, hračkáři, sedláři, ševci, ale také třeba výrobce hudebních nástrojů, sedlář či porodní babička. Později, v první třetině 20. století, se Betlém stal domovem pro rodiny továrních dělníků a svůj původní urbanistický ráz si zachoval až do 80. let 20. století.

Díky snaze pracovníků památkové péče a dalších nemnoha nadšenců se podařilo v roce 1987 prosadit záchranu alespoň části objektů. Od roku 1989 je Betlém součástí Souboru lidových staveb Vysočina, dnes Muzea v přírodě Vysočina. První opravené domky byly návštěvníkům zpřístupněny v roce 1993, roku 1995 byla část hlineckého Betlému prohlášena památkovou rezervací. Oprava objektů byla dokončena díky projektu Revitalizace památkové rezervace lidové architektury Betlém spolufinancovaném z prostředků Regionálního operačního programu Severovýchod v roce 2012. Dnes si ve zpřístupněných roubenkách si můžete prohlédnout dílny a obydlí tkalce, hračkáře, ševce, pilníkáře nebo továrního dělníka.

Adresa:
Památková rezervace Betlém Hlinsko
Veleslavínova ulice
539 01 Hlinsko

 

Vzdělávací centrum Planeta Hlinsko

Interaktivní centrum zaměřené na poznávání jednotlivých sfér planety Země, vzniklo s cílem inspirovat novou generaci žáků k objevování a porozumění složitostí naší planety. Vše, co se nachází pod našima nohama a jak s tím dokážeme pracovat poodhalí expozice věnovaná litosféře, která zpracovává témata: minerály, sopka, eroze, zemětřesení či tektonické procesy a průřez planetou Zemí. Poznáte zde procesy pohybu vody v různých skupenstvích po planetě Zemi nebo fyzikální procesy probíhající v atmosféře.

Vzhledem k minulosti budovy, ve které se Planeta Hlinsko nachází, si můžete prohlédnout i výstavu ETA spotřebičů, obří maketu vysavače, mixér, tornádo, elektrikářské stolečky.

Adresa:
Vzdělávací centrum Planeta Hlinsko

Prošvicova 1811
539 01 Hlinsko


Leták projektu Věta a tradice