Úspěšný zápis jevu stavění a kácení máje na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Pardubického kraje

5. června 2023 schválila Rada Pardubického kraje zápis jevu stavění a kácení májí v Pardubickém kraji na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Pardubického kraje. Rada tak schválila návrh na nominaci, které podalo Muzeum v přírodě Vysočina jakožto regionální pracoviště pro tradiční lidovou kulturu Pardubického kraje na počátku února tohoto roku.

Nominaci předcházel několikaletý výzkum obyčeje stavění a kácení májí v Pardubickém kraji, na kterém se podílelo Muzeum v přírodě Vysočina ve spolupráci s dalšími muzei Pardubického kraje. Cílem výzkumu bylo zmapovat výskyt a podobu obyčeje na území Pardubického kraje a za získat potřebná data k nominaci

Podnětem výzkumu byly výsledky celorepublikového dotazníkového šetření NÚLK Strážnice z roku 2008. Rekapitulací bylo zjištěno, že se jedná o stále živý obyčej, který se vyskytuje po celém území Pardubického kraje. Během výzkumu byl zjištěn výskyt minimálně ve 112 obcích, ve kterých se obyčej udržuje v různých podobách.  Z tohoto důvodu se rozhodlo Muzeum v přírodě Vysočina s dalšími muzei Pardubického kraje, podat návrh k zapsání tohoto jevu na zmíněný seznam. Jev stavění a kácení májí reprezentuje 30 zapsaných nositelů, pro které znamená úspěšné zapsání jevu nejen prestiž, ale i možnost využívání finančních dotačních titulů kraje na uskutečnění obyčeje stavění a kácení máje.


Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka