Otevření památkové rezervace Betlém Hlinsko

V úterý 15. června se otevírají návštěvníkům také prohlídkové okruhy památkové rezervace Betlém Hlinsko.

Prohlídka je možná v souladu s aktuálně platnými opatřeními v souvislosti s opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR proti šíření nákazy COVID-19, upozorňujeme zejména na povinnost vstupovat do vnitřních prostor s ochranou dýchacích cest – zakrytí nosu a úst respirátorem (nebo obdobným prostředkem třídy FFP2, KN 95) s výjimkou dětí do dvou let a osob s poruchou autistického spektra, intelektu nebo kognitivní poruchou.  Při prohlídce je třeba respektovat pokyny příslušných zaměstnanců muzea.

Dovolujeme si upozornit návštěvníky, že v části areálu probíhá rekonstrukce městského kanalizačního řádu, a požádat o zvýšenou opatrnost při pohybu v daném prostoru. Děkujeme za pochopení.