Muzeum v přírodě Vysočina získalo ocenění za uspořádanou konferenci

Muzeum v přírodě Vysočina získalo ocenění za uspořádanou konferenci Nositelé nemateriálního kulturního dědictví a paměťové instituce.

Národní muzeum v přírodě, Muzeum v přírodě Vysočina získalo ocenění České národopisné společnosti, které je každoročně udělováno za významné počiny, které přispívají k rozvoji a propagaci etnologie. Cena byla udělena za konferenci Nositelé nemateriálního kulturního dědictví a paměťové instituce, která se konala 1.–3. listopadu 2022 v Hlinsku. Slavnostní předání se odehrálo dne 24. června 2023 v rámci Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici.