Muzeum v přírodě Vysočina pořádá konferenci

Národní muzeum v přírodě – Muzeum v přírodě Vysočina ve spolupráci s Českou národopisnou společností pořádají konferenci, která se koná pod záštitou ministra kultury Mgr. Martina Baxy a České komise pro UNESCO.

 Nositelé nemateriálního kulturního dědictví a paměťové instituce

Konference se uskuteční v termínu 1.–3. 11. 2022 v Multifunkčním kulturním centru v Hlinsku při příležitosti 50. výročí otevření Muzea v přírodě Vysočina.

Role muzeí v zachování nemateriálního kulturního dědictví je v současném odborném diskurzu vyzdvihována jako čím dál zásadnější a reflektuje ji celá řada zahraničních akademických prací. Na muzea již není nazíráno jako na autoritativní instituce, jež výhradně určují, které předměty mají být vybrány k tesauraci, jak by měly být interpretovány a jaké příběhy by měly být zaznamenány. Muzea se stále více snaží spolupracovat s komunitami a nositeli kulturního dědictví.

Cílem konference bude prozkoumat vztah mezi nositeli projevů nemateriálního kulturního dědictví a paměťovými institucemi, potažmo jejich pracovníky, a také výzvy a případné etické nástrahy vzájemné spolupráce.

Bližší informace zájemci naleznou na tomto odkazu.

 

         

PhDr. Ilona Vojancová

výzkumná a vývojová pracovnice

ilona.vojancova@nmvp.cz

specializace: regionální pracoviště pro tradiční lidovou kulturu

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka