Muzeum v přírodě Vysočina otevře novou stálou expozici na Veselém Kopci věnovanou zpracování lnu

Od soboty 16. září si mohou návštěvníci Veselého Kopce prohlédnout v Usedlosti Pilných čp. 4 novou stálou expozici Len na Veselém Kopci věnovanou historii a současnosti zpracování lnu na Českomoravské vrchovině v rámci komentovaných prohlídek s tkalcem Josefem Fidlerem.

Českomoravská vrchovina byla po staletí významnou lnářskou a plátenickou oblastí, pro pěstování lnu zde byly vhodné podmínky. Domácké pěstování a zpracování lnu přinášelo na Hlinecku obživu venkovským rodinám až do poloviny 19. století. Nastupující průmyslová výroba postupně zaměstnala přes tři tisíce domáckých přadláků a tkalců ve zdejších textilních firmách.

Produkce lnu začala postupně klesat na Hlinecku již po první světové válce a pokračoval i v období po druhé světové válce doprovázeném uzavíráním nebo restrukturalizací původně soukromých textilních továren a změnami celé společnosti. Tento trend útlumu produkce lnu pokračoval i v následujících desetiletích, až bylo v roce 2010 pěstování lnu přadného v České republice ukončeno úplně. Od té doby se vysévá pouze v omezené míře pro výzkumné a šlechtitelské účely a na polích se můžeme setkat pouze se lnem olejným.

Touto novou stálou expozicí na Veselém Kopci bychom chtěli vzdát hold stovkám lnářů z Hlinska a okolí a společně si připomenout dlouhou a složitou cestu lnu od vysetí semínka po utkání lněné tkaniny. Vznikla na základě několikaleté spolupráce Muzea v přírodě Vysočina a Nositele tradice lidových řemesel v oboru tkalcovství Josefa Fidlera z Hlinska. V roce 2022 Muzeum v přírodě Vysočina navázalo spolupráci také se Svazem lnu a konopí České republiky, z.s. v oblasti aplikovaného výzkumu historických odrůd lnu přadného.

Usedlost Pilných čp. 4 je jediný dochovaný objekt in situ na Veselém Kopci. První zmínky o ní pocházejí již z první poloviny 17. století. Muzeum v přírodě Vysočina ji získalo od soukromých vlastníků v roce 2013. V průběhu let 2022–2023 prošla usedlost celkovou rekonstrukcí. Na střechu se vrátil tradiční štípaný šindel, bylo opraveno poškozené roubení obytné části, odstraněny všechny novodobé prvky z komorové části. Do původního vzhledu se navrátila i hlavní světnice a topeniště v síni, dílčí opravy byly provedeny i na hospodářské části usedlosti (chlévy, pavlač s komorami, stodola).


Expozici Len na Veselém Kopci si můžete během víkendu 16. a 17. září prohlédnout pouze v rámci komentované prohlídky s tkalcem Josefem Fidlerem, během níž navštívíte také sušku lnu a olejnu. Prohlídka v oba dny začíná v 10.30 a 14.00 hodin.


Soubory ke stažení