Doprovodný program k výstavě Velikonoce na Betlémě

Muzeum v přírodě Vysočina připravilo k výstavě Velikonoce na Betlémě doprovodné dílny, během nichž můžete každou sobotu vidět a vyzkoušet si výrobu velikonočních a jarních předmětů.

Výstava Velikonoce na Betlémě se v památkové rezervaci Betlém Hlinsko koná od 19. března do 14. dubna a přibližuje jarní období v lidovém pojetí.
K vidění bude ve všech roubených objektech oslava Velikonoc včetně kraslic, pomlázek a velikonočního pečiva i jarní dětské radovánky, čarovná filipojakubská noc, stavění májí a další jarní obyčeje a slavnosti, mezi nimi svatodušní svátky.
Na každou sobotu během trvání výstavy jsme připravili doprovodný program pro návštěvníky, během něhož mají možnost vidět a vyzkoušet si výrobu velikonočních a jarních předmětů, kraslic zdobených voskem nebo jarních píšťalek ze dřeva.

Velikonoce na Betlémě, doprovodný program ke stažení:


Mgr. Barbara Kučerová

výzkumná a vývojová pracovnice

barbara.kucerova@nmvp.cz

specializace: písemnosti a tisky, současná lidová tvorba; regionální pracoviště pro tradiční lidovou kulturu, dokumentační fond

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka