Aktuální pokyny k návštěvě Muzea v přírodě Vysočina

Aktuální epidemická opatření proti šíření onemocnění Covid-19 platná od 14. 3. 2022.

Při návštěvě muzea či kulturní akce v muzeu

  • ve vnitřních prostorech muzea není nutné mít nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95)