9. června 2022

8. 6.             10. 6.
Proutí v řemesle, designu a umění

Proutí v řemesle, designu a umění

Výstava prezentující fenomén proutí jako užitné suroviny našich předků. Expozici doplní předměty ze sbírek muzea a zohlední proutí…