Dům z Loubí

Bývalá rychta z Loubí na Českolipsku je prozatím poslední stavbou přenesenou do muzea, která zde byla postavena. Jedná se o monumentální roubený dům se složitým stavebním vývojem. Dendrologický průzkum ukázal, že je postaven z jedle pokácené mezi lety 1697–1699, byla tak zachráněna jedna z nejhodnotnějších lidových staveb v oblasti. Její umístění citlivě doplnilo unikátní „kaskádovité“ odstupňování budov charakteristické pro Zubrnice.

Slouží pro práci s dětmi v rámci tematických programů, konání odborných a výtvarných výstav i malých seminářů. Zděná část má zázemí pro přípravu programů a šatnu, v patře je menší přednáškový sál s potřebným audiovizuálním vybavením a v podkroví výstavní prostor.

Naproti stojí přenesený špýchar z Ostrého u Úštěka, kde jej čekal zánik, po složitém a dlouhém vyjednávání byl odkoupen a stihl ještě na původním místě uniknout požáru.

Dvůr bude v budoucnu uzavřen hrázděnou stodolou ze Zadní Lhoty u Děčína (plánováno na rok 2023). Objekt je již deponován v Zubrnicích. Bude zde instalován unikátní dřevěný žentour z roku 1826 a umístěn klenot zemědělské sbírky muzea – zrestaurovaná parní lokomobila značky J. Krátký – Přerov z roku 1916, kterou můžete vidět v chodu na našich akcích.

Nahlédněte do velké světnice s kamny: 

https://maps.app.goo.gl/YjMFL2fUrNu897DM6

Nahlédněte do odpočinkové zóny: 

https://maps.app.goo.gl/kxcoUZDgKUs8E4yb6

Připravované akce

Aktuálně

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka