Velikonoce na vsi

Historická vesnice
Zemědělská usedlost čp. 61
Dům z Loubí - krátkodobé výstavy
Železniční muzeum na nádraží v Zubrnicích
Tradiční akce s velikonočními zvyky a programem. 

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka