Znáte velikonoční postní neděle? - řešení

Porovnejte zda máte správné odpovědi:

 

 

 

6. Květná neděle                       3. Kýchavná neděle

 

 

                        4. Družbadlná neděle

 

 

1. Černá neděle                        2. Pražná neděle

 

 

 

                          5. Smrtná neděle

 

Připravované akce

Velikonoce

Dům z Loubí - krátkodobé výstavy
Zážitkový a vzdělávací program pro předškolní a školní děti. Tradice a výroba zvykoslovných předmětů, pečení v kachlovém…

Aktuálně

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka